Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

11:08
0850 abd5 350

September 04 2017

pompompom
18:03
pompompom
18:03
pompompom
11:42
8479 8aee 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
11:41
6081 541f 350
pompompom
11:21
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
11:19
0140 f440 350

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack viacoldwater coldwater
08:41
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viablaxkseoul blaxkseoul
pompompom
08:41

September 01 2017

pompompom
13:23
3748 5609 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafitspro fitspro
13:18
4460 9c76 350
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
13:17
1034 99d9 350
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
13:16
1033 cb22 350

volcture:

have a courage to be yourself.

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
pompompom
09:44

August 28 2017

pompompom
16:31
7025 6ef3 350
Reposted fromdjLangley djLangley viaSmerfMaruda SmerfMaruda
pompompom
16:24
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
16:22
pompompom
16:21

August 18 2017

pompompom
17:32
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove

August 14 2017

pompompom
17:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl