Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

pompompom
13:48
Odkochaj mnie.
Jakoś.
— proszę.
pompompom
13:43
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
pompompom
13:41
7780 08c4 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
pompompom
13:41
3257 639c 350
Reposted fromTeardrops Teardrops viakrainakredek krainakredek
13:40
5384 121f 350
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viaCannonball Cannonball
13:40
pompompom
13:39
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka

July 07 2017

pompompom
20:01
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych

June 27 2017

pompompom
19:58
8851 1af3 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaanastasie anastasie
pompompom
19:57
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaoutoflove outoflove

June 26 2017

19:47
5319 f7e4 350
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadisheveled disheveled
pompompom
17:00
6589 185e 350
pompompom
16:59
Reposted frombluuu bluuu viacheersbaby cheersbaby

June 25 2017

pompompom
12:49
1849 e62e 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelusive elusive
pompompom
11:23
6585 000d 350
Reposted fromretro-girl retro-girl
pompompom
11:23
pompompom
11:22
5800 0e38 350
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:46
4771 77db 350
pompompom
08:45
3181 a3c8 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiwanowicz iwanowicz
pompompom
08:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl