Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

06:48
5086 87a5 350

May 28 2017

pompompom
18:48
18:48
6526 e95f 350
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakrainakredek krainakredek
18:46
0056 c808 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaudacityofhuge audacityofhuge

May 27 2017

06:57
3259 3fc0 350
Reposted fromstrzepy strzepy viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pompompom
06:56
pompompom
06:55
3315 717c 350
pompompom
06:54
3852 c6e7 350
pompompom
06:54

May 24 2017

pompompom
06:14
pompompom
06:14
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viasweetnothingg sweetnothingg
pompompom
06:13
Reposted fromFlau Flau viacomiendolirica comiendolirica

May 23 2017

pompompom
20:29
9341 f072 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBloodMoon BloodMoon
pompompom
04:34
9029 2c16 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
pompompom
04:34
Reposted frombluuu bluuu viacheersbaby cheersbaby
pompompom
04:32
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów

May 22 2017

pompompom
18:55
4943 72f5 350
Reposted fromhermina hermina viabigevilgrin00 bigevilgrin00
pompompom
18:54
8891 9bd6 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
pompompom
18:54
3864 5bea 350
Reposted fromkarahippie karahippie viafuckofcourse fuckofcourse
pompompom
15:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl