Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

pompompom
17:32
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove

August 14 2017

pompompom
17:27

August 07 2017

pompompom
19:38
pompompom
19:38
4492 c10e 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viadelicatee delicatee
pompompom
19:38
0805 148e 350
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viadelicatee delicatee

July 13 2017

pompompom
13:52
pompompom
13:51
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viabellthecat bellthecat
pompompom
13:50
3996 794b 350
Reposted fromkaiee kaiee viabellthecat bellthecat
pompompom
13:50
4061 7f69 350
Reposted fromgosand gosand viabellthecat bellthecat
13:49

kinkshamer69:

not to sound too millennial here but it annoys me so much when I’m at a restaurant and someone I’m with will complain about the service being slow like buddy pal it’s fine it’s not that important

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
pompompom
13:48
Odkochaj mnie.
Jakoś.
— proszę.
pompompom
13:43
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
pompompom
13:41
7780 08c4 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
pompompom
13:41
3257 639c 350
Reposted fromTeardrops Teardrops viakrainakredek krainakredek
13:40
5384 121f 350
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viaCannonball Cannonball
13:40
7899 1087 350
Reposted fromshitsuri shitsuri viabellthecat bellthecat
pompompom
13:39
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viabellthecat bellthecat

July 07 2017

pompompom
20:01
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych

June 27 2017

pompompom
19:58
8851 1af3 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaanastasie anastasie
pompompom
19:57
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl